Dîner / lunch

Lundi au vendredi : 11 h 30 - 15 h 30
/
Monday to Friday : 11:30 am - 3:30 pm 

Emilianos-LUNCHMenu_v4-WEB1.jpg
Emilianos-LUNCHMenu_v4-WEB2.jpg
Emilianos-LUNCHMenu_v4-WEB3.jpg
TableDHote_Dec18.jpg
 

Souper / Supper

Lundi au mercredi : 16 h 30 - 23 h 00+  Jeudi au samedi : 16 h 30 - 00 h 00
/
Monday to Wednesday : 4:30 pm - 11:00 pm+  Thursday to Saturday: 4:30 pm - 12:00 am

Emilianos-SUPPERMenu_v6-Web1.jpg
Emilianos-SUPPERMenu_v6-Web3.jpg
Emilianos-SUPPERMenu_v6-Web5.jpg
Emilianos-SUPPERMenu_v6-Web2.jpg
Emilianos-SUPPERMenu_v6-Web4.jpg
 

à boire / to drink

Emilianos-WineMenu_Nov1.jpg
Emilianos-WineMenu_Nov2.jpg
Emilianos-WineMenu_Nov3.jpg